Posevki za zeleni podor

Zeleni podor oziroma najnaravnejši način gnojenja. Prednost zelenega gnojenja je v tem, da se s setvijo izognemo vsem neželenim učinkom, ki se pojavijo, če pustimo gredice prazne. Zeleno gnojenje ali drugače povedano gnojenje s pomočjo rastlin za podor pa pomeni tudi gnojenje s posebej v ta namen posejanimi rastlinami, ki jih ne pobiramo ali kosimo, pač pa jih pustimo na gredi ali njivi in jih potem kar tam podorjemo ali zakopljemo v zemljo, kjer nato preperijo. Zemljo s tem gnojimo in obogatimo z organskimi snovmi. Za zeleno gnojenje je primernih več rastlin. Lahko so to celo fižol, grah, bob, bela in črna ogrščica, oljna repica, celo ajda, pomembno je le, da rastlino pozno jeseni zakopljemo. Sicer pa raje izberemo rastline, ki so v kratkem času sposobne ustvariti veliko zelene mase. Primerne so tudi detelje, zlasti lucerna, in črna detelja. Te lahko ravno tako kot prej omenjene metuljnice s svojo sposobnostjo fiksacije dušika tla oskrbijo tudi s tem elementom, kar je še posebej priporočljivo, če vrtnarimo na ekološki način.

O jesenski pripravi vrta pišemo v 98. številki.